สายการบังคับบัญชา

พันตำรวจเอก อนุสรณ์ กลิ่นขจร

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

พันตำรวจโท พงศ์สุริยะ สุวรรณพันธ์
พันตำรวจโท จตุรงค์ สมศรี
พันตำรวจโท จักรพงษ์ มหิสนันท์

รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร

รองผู้กำกับการสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี

รองผู้กำกับการจราจร
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุร