รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนพร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และ
ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน
ในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
เข้าสู่เว็บไซต์.....